Wetgeving en privacy

Privacy

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en data veiligheidsbeleid.

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen.

Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is een behandelovereenkomst opgesteld, deze zal aan het begin van de logopedische behandeling met u worden doorgenomen. In deze behandelovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Klachten

Wij hopen uiteraard dat onze logopedische hulp aan je wensen zal voldoen. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met je klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie Mid-Fryslân volgt deze klachtenregeling.

Wilt u meer weten over ons privacy- en data veiligheidsbeleid, dan kunt u dat hier doorlezen.

Wat doen wij nog meer?

Spraak en Taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn.

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonte

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen.

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn. We kijken samen naar de beste behandeling.

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl