Adem en stem

Voor een ontspannen stemgeving

Adem en stem

Stemklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Veelvuldig en intensief stemgebruik, stemklachten ten gevolge van een ziekte of operatie en verkeerd stemgebruik kunnen keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. De stem kan hierdoor hees of schor klinken. Daarnaast kan het zijn dat spreken moeizaam of pijnlijk gaat of dat de stem wegvalt. Ook kan men het gevoel hebben dat er een brok in de keel zit.

Ook bij hyperventilatie, COPD en genderdysfonie kan een logopedist helpen.

De logopedist bespreekt en onderzoekt het stemgebruik en stelt in overleg een behandelplan op. Er wordt gewerkt aan lichaamshouding, ademing en een ontspannen stemgeving. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Wat doen wij nog meer?

Waarom logopedie

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling.

Spraak en taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn. 

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen. 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn. We kijken samen naar de beste behandeling.  

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl