Locaties

Weet waar u ons kunt vinden

Grou

Praktijkenpand
Oostergoostraat 42-44
9001 CL Grou

Akkrum

OBS Akkrum
De Stringen 1

8491 HA  Akkrum

Wergea

IBS de Twamester
B.K. van den Bergstrjitte 2
9005 PW  Wergea

Aldeboarn

OBS De Boarne
Tsjerkebuorren 10
8495 KH  Aldeboarn

Wat doen wij nog meer?

Spraak en Taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn.

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen. 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn. We kijken samen naar de beste behandeling.

Contact

Heb je een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+316 10627073

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl