Logopedie

Voor het verbeteren van jouw communicatie

Het verbeteren van jouw communicatie

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling.

Logopedie Mid-Fryslân helpt jou onder andere bij het:

Stimuleren van het op gang brengen van spreken op jonge leeftijd;

Verbeteren van het begrijpen van taal;

Verbeteren van de taalproductie

Aanleren en verbeteren van de uitspraak in klanken;

Verminderen van stotteren;

Verminderen van lees- en spellingsproblemen

Aanleren van een goede manier van slikken en/of aanleren neusademing;

Het helpen verminderen van een openbeet of overbeet: het behouden van het resultaat na het dragen van een beugel;

Verbeteren van het ademen en stemgebruik;

Verminderen van spanning in het keelgebied;

Verminderen van klachten bij hyperventilatie of COPD.

Wat doen wij nog meer?

Spraak en Taal

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling.

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken. Daarnaast kan het zijn dat spreken moeizaam of pijnlijk gaat of dat de stem wegvalt. De logopedist bespreekt en onderzoekt het stemgebruik en stelt in overleg een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonte

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht tussen spieren in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen. We oefenen om de tong op de juiste positie te krijgen. Op deze manier kan een beugel worden voorkomen of kan het resultaat na een beugel worden behouden.

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin altijd bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind.

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+316 10627073

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl