Behandeling bij stotteren

Gericht op het verbeteren van spraakvaardigheden

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Bij stotteren spelen zowel erfelijke factoren als omgevings- en sociaal-emotioneel factoren mee.

Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin altijd bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind.

 

Bij oudere kinderen en volwassenen wordt ook gekeken naar de manier waarop de persoon omgaat met het onvloeiend spreken en hoe de directe omgeving reageert op het stotteren. Er wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Dit kan het verbeteren van de spreekvaardigheden inhouden, alsook het veranderen van de beleving van het stotteren.

Met de Screeninglijst voor Stotteren, in te vullen bij kinderen van 2-6 jaar, kan worden bekeken of het nodig is een logopedist in te schakelen.

Spraak en taal

Bij de logopedie wordt eerst bekeken welke klanken lukken en welke nog lastig zijn. Vervolgens wordt een behandelplan besproken en opgesteld. Er wordt getraind in het herkennen en uitspreken van de klanken en klankcombinaties.

Wat doen wij nog meer?

Waarom logopedie

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling.

Spraak en Taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn. 

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen.

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl