Samenwerking

Hieronder vind je links van organisaties, praktijken en personen waar we samenwerkingsverbanden mee hebben.

Pento Audiologisch Centrum

Pento Audiologisch Centrum: Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento onderzoekt, adviseert, behandelt en begeleidt mensen en de mensen in hun omgeving. Bij het audiologisch centrum van Pento kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling.

Kentalis

Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Ze bieden onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding.

Wij werken samen met alle basisscholen in de omgeving en verschillende hulpverleners. We onderhouden contacten met huisartsen, jeugdartsen, tandartsen, orthodontisten en we participeren in netwerken met andere hulpverleners en logopedisten.

Wat doen wij nog meer?

Spraak en Taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn.

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen. 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn. We kijken samen naar de beste behandeling.  

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl