Spraak en taal

Gericht op het trainen van klanken en klankcombinaties

Spraak

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit wat niet meer passend is bij zijn leeftijd. Het kind laat klanken weg of vervangt klanken in het woord. Hierdoor wordt hij minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn.

Bij de logopedie wordt eerst bekeken welke klanken lukken en welke nog lastig zijn. Vervolgens wordt een behandelplan besproken en opgesteld. Er wordt getraind in het herkennen en uitspreken van de klanken en klankcombinaties.

Slissen

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tong-motoriek of het verkeerd aanleren van de [s].

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Bij stotteren spelen zowel erfelijke factoren als omgevings- en sociaal-emotioneel factoren mee.

Taal

Er zijn kinderen die moeite hebben met de taal. Ze begrijpen niet wat er wordt gezegd, of hebben moeite zich duidelijk te maken. De taal komt moeilijk op gang, de zinnen zijn kort en kloppen niet helemaal, en/of er is sprake van woord vind problemen.

Dit kan frustratie veroorzaken in het contact met anderen doordat hij zich niet goed kan uiten of anderen niet goed begrijpt of begrepen wordt. 

Taalproblemen kunnen ontstaan door gehoorproblemen, een algehele ontwikkelingsachterstand of een TOS (taalontwikkelingsstoornis). 

Naast een intakegesprek onderzoekt de logopedist de taalontwikkeling en behandelt op een spelenderwijze manier de belangrijkste aspecten van taal voor uw kind.

Om erachter te komen hoe ver je kind is in de taalontwikkeling kan de snel-test worden gedaan en kan bekeken worden of het nodig is om een logopedist in te schakelen.

Wat doen wij nog meer?

Waarom logopedie

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling.

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen. 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn.
We kijken samen naar de beste behandeling.  

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl