FAQ

FAQ – veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de FAQ – veelgestelde vragen over logopedie en onze behandelingen.

Navigeer direct naar:

Algemene vragen
Logopedie
Stotteren

Algemeen

Hoe kan ik een afspraak maken voor mezelf of mijn kind?

Een afspraak maken kan via de website, de mail of telefonisch.

Wordt logopedie vergoed?

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket voor kinderen onder de 18 jaar. Als je ouder bent dan 18 jaar wordt logopedie eerst verrekend met je eigen risico. Als het eigen risico op is, wordt logopedie volledig vergoed.

Wie krijgt de rekening van de logopedische behandeling?

De rekening wordt rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend.

Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?

Een geldig identiteitsbewijs, een geldige zorg verzekeringspas en een doorverwijzing van de arts of specialist.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen of verplaatsen?

Als je een gemaakte afspraak moet afzeggen kun je je behandelend logopedist bellen, appen of e-mailen.
Het telefoonnummer van de praktijk is 06 10627073.

Denkt u er aan uw afspraak 24 uur van te voren af te zeggen?

Hoe lang duurt een behandelsessie?

Een logopedische behandeling duurt 25 minuten.

Hoe lang duurt een logopedisch behandeltraject?

De duur van de behandelperiode is wisselend. De behandelend logopedist kan na onderzoek een indicatie geven van de behandelduur, zij geeft dit ook aan in het opgestelde behandelplan. De behandelduur hangt af van het soort probleem en de ernst hiervan. Ook hangt het af van de motivatie en leeftijd van de cliënt.

Kan ik of mijn kind ook aan huis behandeld worden?

Voor een aan huis behandeling hebben wij een indicatie nodig van een arts. Als die indicatie er is kunnen we bij je thuis komen.

Kan ik bij jullie terecht voor een second opinion?

Ja, dit is mogelijk.

Ik ben bezorgd over het spreken van mijn kind, maar wil niet dat mijn kind direct start met therapie, kan dat?

Ja dat kan. Het is mogelijk om alleen een (aantal) oudergesprek(ken) te plannen waarbij wij informatie en advies geven op basis van de informatie die we van jou krijgen. 

Kan ik eerst kennismaken met de logopedist?

Het eerste gesprek is een intake en kennismaking ineen. De logopedist zal na het eerste gesprek vragen of je het ziet zitten om door te gaan met het onderzoek en het opstellen van een behandelplan.

Logopedie

Wanneer moet een kind naar de logopedist?

Wanneer je twijfels hebt over de taal- of spraakontwikkeling van je kind is het raadzaam om te overleggen met je huisarts, de jeugdarts of de leerkracht van je kind. Zij kunnen aangeven of het raadzaam is om naar de logopedist te gaan. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen. Wij geven je graag informatie en advies.

Vanaf welke leeftijd krijgt een kind logopedie?

Voor twijfels op het gebied van de spraak/taalontwikkeling of stotteren zien wij kinderen vanaf 1,6 jaar oud.

Kan ik zelf mijn behandelend logopedist kiezen?

In overleg kun je zelf je behandelend logopedist kiezen. Wanneer je geen voorkeur hebt, kiezen wij de logopedist op basis van specialisatie en beschikbaarheid.

Wat zijn minimum spreeknormen?

Voor elke ontwikkelingsfase bestaan zogenaamde Minimum Spreeknormen die aangeven wat een kind op een bepaalde leeftijd minimaal moet kunnen zeggen. Als je kind de minimum spreeknorm niet haalt, is het belangrijk om contact met de logopedist op te nemen. De logopedist kan de spraak-taalontwikkeling van je kind onderzoeken en samen met jou bekijken wat je kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Hieronder leest u wat de minimum spreeknormen zijn:

0 – 1 jaar

 • Huilen, lachen en kraaien.Spelen met de stem, lippen, tong en gehemelte (‘ah’, ‘eh’). 

  Luisteren naar de stem van mama en kijken naar haar mond.

  Brabbelpatroontjes worden steeds langer en ingewikkelder (‘baba’, ‘dadada’).

  1 jaar

 • Veel en gevarieerd brabbelen.

  De klanken zijn afhankelijk van de voorkeur voor het bewegen van de lippen, tong of het gehemelte.

  Brabbelen wordt steeds meer een manier om contact te maken. 

  1 ½ jaar

 • Het kind kent ten minste 5 woordjes, bijvoorbeeld ‘mama’, ‘papa’ of ‘eten’.

  De woordopbouw is nog onvolledig (‘taat’ voor paard, ‘papu’ voor ‘paraplu’).

  De verschillende klanken kunnen nog ‘neuzig’ zijn. 

  2 jaar

 • Het kind spreekt in zinnen van twee woordjes (‘koek hebben’, ‘poes ook’).

  De woordopbouw is vaak onvolledig (‘toe’ voor ‘stoel’, ‘bopam’ voor ‘boterham’).

  Verschillende klanken kunnen nog ‘neuzig’ zijn.

  Hiernaast gebruikt het kind ‘brabbels’ en éénwoorduitingen. 

  3 jaar

 • Het kind spreekt in zinnetjes van drie tot vijf woorden.

  Deze zinnetjes hebben nog weinig grammaticale structuur. De opbouw van de zinnetjes wijkt nog sterk af van die van volwassenen (‘Ik bent vallen niet’).

  Opvallende nasaliteit is nu meestal verdwenen. De ‘neuzige’ klanken komen nu meestal niet meer voor.

  50% tot 70% van wat het kind op deze leeftijd zegt is verstaanbaar voor anderen.

  4 jaar

 • Het kind spreekt in enkelvoudige zinnetjes.De zinsbouw is al beter maar er zijn vaak nog problemen met het meervoud en de vervoegingen van het werkwoord (‘Ik loopte buiten in de tuin’).

  75% tot 90% van wat het kind zegt is voor anderen verstaanbaar. Bij ‘verstaanbaarheid’ moet u vooral denken aan het helder en duidelijk uitspreken van woorden.

  5 jaar

 • Het kind gebruikt nu goedgevormde, ook samengestelde zinnen.De zinslengte en woordvolgorde gaan steeds meer lijken op de taal van volwassenen, maar het taalgebruik is vaak nog concreet.

  Meer dan 90% wat het kind zegt, is verstaanbaar.

Hebben jullie ervaring met kinderen met PDD-NOS/ Asperger/ ADHD of aanverwante stoornissen?

Wij hebben ervaring met het werken met kinderen en jongeren in het autisme spectrum of aanverwante stoornissen. 

Hebben jullie ervaring met kinderen die meertalig worden opgevoed?

Ja, wij werken uiteraard dagelijks met kinderen die Friestalig worden opgevoed en hebben ook veel ervaring met het werken met meertalige kinderen uit verschillende landen. Klik hier om de folder over meertaligheid te lezen.

Wordt de behandeling ook in het Fries gegeven?

Ja, behandelingen kunnen ook in het Fries worden gegeven.

Wanneer spreken we van een TOS?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Kinderen met TOS:

 • Horen goed;
 • Leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
 • Hebben een normale intelligentie;
 • Kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
 • Hebben moeite met de grammatica;
 • Vinden omgaan met emoties lastig;
 • Hebben moeite met plannen.

Zie www.kentalis.nl/herken-tos voor meer informatie.

Mijn kind spreekt de letter ‘R’ niet goed uit, is dit normaal?

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder

Kinderen hoeven de /r/ pas op zesjarige leeftijd correct uit te spreken. Soms beïnvloedt het de verstaanbaarheid van je kind negatief en wordt je kind gefrustreerd doordat hij of zij de letter /r/ nog niet correct kan uitspreken. Als dit het geval is adviseren wij contact op te nemen met een logopedist.

Mijn kind vindt begrijpend lezen moeilijk. Kan ik hiervoor naar een logopedist?

Ja, dat kan. Wij kunnen aan de hand van taalonderzoeken achterhalen hoe het komt dat je kind moeite heeft met de begrijpend leesopdrachten op school. Na dit onderzoek krijg je advies over wat we voor jou en je kind kunnen betekenen.

Kan ik naar een logopedist met lees- en spellingsproblemen?

Ja, dat kan. Je kunt bij ons terecht voor milde lees- en spellingsproblemen. Wij laten onze behandeling aansluiten op het schoolprogramma.

Kan ik bij jullie terecht voor larynxfacilitatie of een LAXVOX training?

Ja, wij hebben de juiste scholingen in huis voor het werken met LAXVOX. Wanneer nodig adviseren een behandeling gericht op larynxfacilitatie. Hiervoor verwijzen wij je door naar een collega in Leeuwarden of Sneek. Zowel LAXVOX als larynxfacilitatie kunnen effectief werken bij adem- en stemproblemen zoals een hese, schorre stem of een brok in de keel gevoel (globusgevoel).

Stotteren

Mijn kind begint te stotteren, wat moet ik doen?

Uit de literatuur blijkt dat vroege signalering en behandeling een goed effect hebben en problemen op latere leeftijd kunnen voorkomen. Hulp bij stotteren is daarom nooit te vroeg.

Twijfelt u of uw kind stottert? Vul dan eens de Screeningslijst Stotteren (SLS) in. Bij een score tussen de 7 en 11 is het twijfelachtig of extra onderzoek nodig is. Bij een score van 11 of hoger is extra onderzoek nodig.

Heeft u een lage score, maar wel aanvullende vragen of vind je het lastig om de lijst in te vullen? Neem dan gerust contact op om te bespreken wat het meest verstandig is om te doen.

SLS- screeningslijst stotteren

Mijn kind stottert in de klas, wat kan ik als ouder doen?

Als u merkt dat uw kind begint te stotteren is het belangrijk om snel grondig onderzoek te laten doen door een logopedist of stottertherapeut. Laat u als ouder goed informeren of therapie op het moment wel of niet zinvol is en daarbij de onderbouwing van het advies.
Bij jonge kinderen(tussen de 2- en zeven jaar oud) gaat stotteren meestal vanzelf over. Behandeling is niet altijd nodig.

Maak u zich zorgen over het stotteren? De Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) SLS-screeningslijst stotteren kan inzicht geven of verwijzing naar een logopedist of stottertherapeut nodig is. De SLS is bedoeld voor jonge kinderen.

Is stotteren te genezen?

De kans is groter bij jonge kinderen doordat de hersenen van jonge kinderen zich makkelijker aanpassen. Het spreekgedrag is eenvoudiger te bereiken.
Bij volwassenen is er sprake van meer ervaring met stotterend spreken en ingeslepen patronen. Hierbij kan er spanning zijn ontstaan en/of vermijdingsgedrag tijdens een gesprek.

Wat doet de logopedist?

Tijdens het intakegesprek inventariseert de logopedist welke factoren van invloed kunnen zijn (geweest) op het stotteren. Hierbij kunt u denken aan problemen in de spraakmotoriek, invloed van emotionele factoren of omgevingsfactoren. De logopedist doet onderzoek naar de aard en ernst van het stotteren en in welke fase het stotteren zich ontwikkeld heeft.
De begeleiding kan bestaan uit directe therapie en indirecte therapie waarbij ouders adviezen krijgen om met het stotteren om te gaan. 

Bij volwassenen  wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar het stottergedrag, het in kaart brengen van de onvloeiendheden, de in stand houdende factoren. Ook wordt er gekeken naar het omgaan met het onvloeiend spreken en daarbij de reactie van de omgeving op het stotteren.
Samen met de cliënt wordt er een behandelplan opgesteld, er kan worden gewerkt aan de spraakmotoriek, spreektechnieken en gevoelens bij het stotteren.

De behandeling wordt aangepast aan de leeftijd van de client. De cliënt kan soms worden doorverwezen naar een stottertherapeut bij meer complexe stotterproblematiek.

Is stottertherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen hetzelfde?

Nee. De behandeling wordt aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden en wensen van elk persoon en de omgeving van de persoon. We werken met effectieve en bewezen behandelmethoden. Wilt u meer informatie over de inhoud van de behandeling per leeftijdscategorie? Lees hier meer

Heb je nog vragen? Neem dan contact op!
Benieuwd wat we voor je kunnen doen? Maak een afspraak!

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl

Wat doen wij nog meer?

Spraak en Taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn.

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen en nagelbijten kunnen het evenwicht in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging en kan de stand van het gebit sterk veranderen. 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn. We kijken samen naar de beste behandeling.