Afwijkende mondgewoonten

Het in evenwicht brengen van alle mondspieren

Hulp bij afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, de gebitstand, het spreken en het gehoor. Afwijkende mondgewoonten zoals lang speenzuigen, duimen, vingerzuigen, nagelbijten en mondademen kunnen het evenwicht tussen spieren in het mondgebied verstoren. Dit veroorzaakt een afwijkende tongligging in rust en een afwijkende slik. Een afwijkende tongpositie kan de stand van het gebit sterk veranderen. Vaak wordt de articulatie hierdoor beïnvloed (slappe, onduidelijke uitspraak, slissen en lispelen).

We zien regelmatig dat kinderen en volwassenen door tandartsen en orthodontisten worden doorgestuurd om hier samen met ons aan te werken.

Wij werken volgens oro-myofunctionele therapie (OMFT). OMFT is een oefentherapie die gericht is op het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren. In de behandeling worden oefeningen gedaan om ervoor te zorgen dat de tong tijdens spreken en in rust weer in de goede positie komt te staan en tijdens het slikken de juiste richting op duwt. De stand van de tanden en kiezen kan hierdoor (gedeeltelijk) herstellen. Op deze manier kan een beugel worden voorkomen of kan het resultaat na een beugel worden behouden.  

Wat doen wij nog meer?

Waarom logopedie

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie. Door problemen vroegtijdig te behandelen kun je moeilijkheden op oudere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een logopedische behandeling.

Spraak en Taal

Een kind met spraakproblemen spreekt de klanken in woorden niet goed uit, laat klanken weg of vervangt deze in een woord. Hierdoor wordt het minder goed verstaan wat frustrerend kan zijn. We kijken samen welke klanken lukken en welke nog lastig zijn. 

Adem en stem

Door het intensief gebruiken van de stem kunnen klachten ontstaan. De stem kan hierdoor hees of schor klinken.
We onderzoeken het stemgebruik en stellen een behandelplan op. We werken met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen.

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Stotteren kan genetisch aangelegd zijn. We kijken samen naar de beste behandeling.

Contact

Heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

+31 6 47 68 50 90

Praktijkenpand, Oostergoostraat 44 9001 CL Grou

praktijk@logopedie-midfryslan.nl